Restaurování památkových objektů

Rekonstrukce kaple chobot

Objednávka na kompletní rekonstrukci střechy a klempířských prvků Kaple Bolina

Objednávka na opravu fasády a soklových částí, renovace kopule věže - Loreta

Zámek pravonín vylévání základových pasů

Oprava omítek a následná výmalba - Vlašimská brána včetně dodání zábradlí