Parkovací plochy/Zemní práce

Výstavba parkovací plochy, včetně dvou chodníků a oplocení

Pokládka zatravnovací dlažby, včetně úpravy kanalizačních vpustí a výstavby schodů

Chodník a příjezdová cesta k vratům u rodinnému domu