Komplexní realizace Střech včetně klempířských prací

Objednávka na kompletní rekonstrukci střechy včetně veškerých klempířských prvků, odstranění komínových těles, výměna oken a zateplení

Objednávka na kompletní rekonstrukci střechy a klempířských prvků Kaple Bolina

Objednávka na montáž odvodnění

Objednávka na kompletní rekonstrukci střechy a klempířských prvků Lidická včetně hromosvodu

Objednávka na opravu střechy - odstranění původní krytiny a následné zavaření do PVC včetně klempířskách prvků